• Сондажи за вода
 • Сондажи за термо помпи
 • Отводнителни сондажи
Услуги

При нас може да намерите

Хидрогеоложко сондиране

Сондиране за целите на битово отопление

Инженерно-геоложко сондиране

Взривни сондажи

Водопонизителни сондажи

Отводняване на сгради и терени

Пилоти

Укрепване на свлачища и терени

Сондиране и сондажи

Хидрогеоложко сондиране

Сондажи за вода Тип скали - от IV до XII категория(твърди ,здрави скали). Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране -100м.
Тип скали- от I до IV категория(меки скали и глини) .Диаметър на сондиране от 150 до 480 мм.Дълбочина на сондиране 30м.
Обсаждане ствола на сондажа:

 • с PVC-тръби
 • със стоманени тръби от черен метал
 • с тръби от неръждаема стомана
Изработка (поставяне) на филтър: шлицов тип скелетно структурен тип спирално навит тип гравийна засипка Слота на филтъра се избира според зърнометричния състав на водоносния пласт а дължината на филтъра според мощността на пластта. След сондажни работи: почистване на сондажа чрез система ,,ерлифт‘‘ водочерпане на сондажа с потопяема помпа ремонтиране, почистване , ревизиране на вече съществуващи сондажи

Сондиране за целите на битово отопление

Термо-помпени станции

Сондажи за вода Тип скали - от IV до XII категория (твърди ,здрави скали). Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране -100м. Тип скали- от I до IV категория (меки скали и глини) .Диаметър на сондиране от 150 до 480 мм.Дълбочина на сондиране 30м. Обсаждане ствола на сондажа се извършва:

 • с PVC-тръби
 • със стоманени тръби от черен метал
 • с тръби от неръждаема стомана

Инженерно-геоложко сондиране

Инженерно-геоложко сондиране

 • укрепване на свлачища и терени
 • отводняване на сгради и терени
 • изработване на изливни пилоти
 • водопонизителни сондажи
 • пиезометрични сондажи
 • наблюдателни сондажи

Взривни сондажи

Взривни сондажи

Тип скали - от IV до XII категория. Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране - 100м.

Водопонизителни сондажи

Водопонизителни сондажи

Отводняване на сгради и терени

Сондиране

Сондажи
Пилоти

Сондиране

Сондажи
Укрепване на свлачища и терени

Сондиране

Харесахте услугите ни?

Не се колебайте да се свържете с нас!

Контакти
За нас

Фирма Продрилл ЕООД

Фирма Продрилл ЕООД е създадена през 2003 година. Приоритет за нас е качественото изпълнение на поетите ангажименти. Предмет на дейност:
хидрогеоложки сондажи за нуждите на битовото и промишленото водоснабдяване
пиезометрични сондажи
водопонизителни сондажи
дрениращи сондажи
мониторни сондажи
укрепване на терени и свлачища
изливни пилоти
взривни сондажи
и др.

Контакти

Продрилл ЕООД
гр. Кюстендил
гр. София

Антон Николов

0879-008-434

Ясен Николов

0879-008-433

Румен Николов

0888-399-178

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас!