Сондиране и сондажи

Хидрогеоложко сондиране

Сондаж за водаСондажи за вода

Тип скали - от IV до XII категория(твърди ,здрави скали). Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране -100м.
Тип скали- от I до IV категория(меки скали и глини) .Диаметър на сондиране от 150 до 480 мм.Дълбочина на сондиране 30м.
Обсаждане ствола на сондажа:
 • с PVC-тръби
 • със стоманени тръби от черен метал
 • с тръби от неръждаема стомана
Изработка (поставяне) на филтър:
 • шлицов тип
 • скелетно структурен тип
 • спирално навит тип
 • гравийна засипка
Слота на филтъра се избира според зърнометричния състав на водоносния пласт а дължината на филтъра според мощността на  пластта.
След сондажни работи:
 • почистване на сондажа чрез система ,,ерлифт‘‘
 • водочерпане на сондажа с потопяема помпа
 • ремонтиране, почистване , ревизиране на вече съществуващи сондажи
 

Сондиране за целите на битово отопление

Сондаж за отоплениеТермо-помпени станции

Тип скали - от IV до XII категория (твърди ,здрави скали). Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране -100м.
Тип скали- от I до IV категория (меки скали и глини) .Диаметър на сондиране от 150 до 480 мм.Дълбочина на сондиране 30м.
Обсаждане ствола на сондажа се извършва:
 • с PVC-тръби
 • със стоманени тръби от черен метал
 • с тръби от неръждаема стомана


 

Инженерно-геоложко сондиране

 • укрепване на свлачища и терени
 • отводняване на сгради и терени
 • изработване  на изливни пилоти
 • водопонизителни сондажи
 • пиезометрични сондажи
 • наблюдателни сондажи
 

Взривни сондажи

Взривни сондажиТип скали - от IV до XII категория. Диаметър на сондиране от 110мм до 150мм.Дълбочина на сондиране - 100м.
 

   

Водопонизителни сондажи

Сондиране

 

Отводняване на сгради и терени

Отводнителен сондаж


Сондиране

   

Пилоти

Пилоти


Сондиране

 

Укрепване на свлачища и терени

Сондиране